Missie en visie

Onbegrensd Ondernemen ondersteunt activiteiten die mensen met een handicap in staat stellen hun maatschappelijke en economische positie te verbeteren. Voor deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met lokale (Peruaanse) overheden en organisaties in Peru en in Nederland.

O2 Beleidsplan 2017-2019

Onze activiteiten richten zich op:

  • Bevordering van economische zelfstandigheid.
  • Bewustwording en beleidsbeïnvloeding.
  • Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw.
  • Draagvlak creëren en fondsenwerving in Nederland.

 Pijlers van onze visie en aanpak:

  • De rechten van mensen met een handicap met aandacht voor gelijkwaardige genderverhoudingen en diversiteit.
  • Empowerment en emancipatie: wij gaan uit van de kracht en ervaring van de mensen zelf.
  • Een inclusieve samenleving.

Lokale samenwerkingspartner EMSOLAM

Wij werken samen met vereniging EMSOLAM: Emprendedores Solidarios de Lambayeque (Solidair Ondernemerschap regio Lambayeque) in het noorden van Peru.

EMSOLAM is een platform opgericht in 2008, bestaande uit leiders van diverse organisaties gericht op belangenbehartiging van mensen met een handicap in de regio Lambayeque – Peru. Ze hebben de krachten gebundeld en initiëren projecten op het gebied van ondernemerschap en maatschappelijke participatie van/voor mensen met een handicap met als uitgangspunt een solidaire samenleving en een eerlijke economie.

EMSOLAM beschikt over deskundigheid m.b.t. de doelgroep, weet hen te bereiken en heeft ervaring met het ontwikkelen en coördineren van projecten. Ze hebben veel contacten met maatschappelijke organisaties en zijn gesprekspartner van de lokale, regionale en landelijke overheid.