Steun ons

Met een donatie

Eenvoudig doneren via iDeal:

Doneer € -

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 0103 4079 79 t.n.v. stichting Onbegrensd Ondernemen

Fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen

Steun Onbegrensd OndernemenStichting Onbegrensd Ondernemen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.

Andere steun

Onbegrensd Ondernemen ontvangt ook op andere wijze steun.  Zo heeft Zwiet-Art gratis ons logo ontworpen en ondersteunen vrijwilligers ons werk met advies, het bouwen van onze website en vertalingen.

Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers! Neem contact op met ons