All Inclusive: Sociaal en Ondernemend

Van de 50 participanten die tijdens dit project aan het ondernemers- of het arbeidsmarktbemiddelingstraject hebben deelgenomen zijn er 44 geslaagd een baan te vinden of de omzet van hun onderneming te doen stijgen. Dat is 88% van ons streefcijfer en iets waar wij heel trots op zijn!

Gedurende het hele project stond het creëren van draagvlak centraal bij overheid en bedrijfsleven voor de situatie van mensen met een handicap en hun rechten.

Roberto: “Ik verkocht allerlei producten in mijn winkeltje, maar door dit traject heb ik besloten mijn oude vak weer op te pakken: het maken van stoelen en bankjes. Hierdoor zijn mijn inkomsten gestegen want het is een uniek product in deze regio.”

Aan het einde van het project zagen de participanten niet alleen een stijging in hun inkomsten, maar ook een toegenomen zelfvertrouwen en een stijging van hun eigenwaarde. Ook is een speciale kredietprogramma met een lage rente voor gehandicapten opgezet.

De bedrijfsleider van supermarktketen Tottus vertelt:

“Wij zijn zeer tevreden over de mensen die via EMSOLAM bij ons in dienst zijn gekomen. Ze zijn betrouwbaar en competent.”

Jose aan het werk bij Tottus

 

 

 

 

 

 

 

Impulsis (een van de donoren van dit project) schreef de volgende lovende woorden: “De integrale aanpak (lobby, voorlichting en concrete capaciteitsopbouw) is een succesvolle aanpak gebleken, die tot voorbeeld kan dienen voor andere stichtingen met vergelijkbare doelstellingen.”

Voor meer informatie zie eindrapportage