Onbegrensde Participatie

Onbegrensde Participatie richt zich op het toegankelijk maken van gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur voor mensen met een handicap waardoor zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Dit zal bereikt worden door:

  1. mensen met een handicap vaardigheden leren om zelfstandig belemmeringen die zij ondervinden in het dagelijkse leven aan te kaarten;
  2. gehandicapten-zelforganisaties sterker maken en in staat stellen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen;
  3. inclusief beleid stimuleren door allianties aan te gaan met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Meer weten over dit project?

Eindrapportage project Onbegrensde Participatie

Download samenvatting
Download benodigde projectbijdragen

Steun Onbegrensde Participatie!

Doneer nu!

Jannet spreekt bedrijven aan als de toegang wordt belemmerd door een hoge drempel. Dankzij haar actie heeft de apotheek nu een hellingbaan.