Actie noodhulp Peru

Noodweer in Peru

Actie noodhulp Peru – geslaagd maar nog niet klaar!

Het noodweer dat Peru in het voorjaar van 2017 heeft geteisterd had desastreuze gevolgen die nog steeds merkbaar zijn in de gehele samenleving. Gelukkig heeft onze samenwerkingspartner in Peru EMSOLAM dankzij uw gift de ergste nood kunnen lenigen van enkele mensen die juist vanwege hun handicap bedreigd werden in hun levensonderhoud en meer geïsoleerd zouden raken. Zij gebruiken hun woning namelijk ook als werkruimte (schoenreparaties, kledingatelier, kapsalon).

Met deze actie is 1500 euro verzameld.

Hartelijk dank namens de getroffen mensen in Peru!!!

Met uw bijdrage zijn 4 woningen die op het punt van instorten stonden verstevigd en van een nieuw dak voorzien.

In de Fotorapportage Noodhulp Gehandicapten Peru treft u een verslag van de aangetroffen ravage en de stappen die gezet zijn om de schade van de werk/woonruimte herstellen.

EMSOLAM wil zich blijven inzetten voor vele mensen met een handicap die nog steeds de schrijnende gevolgen van het noodweer ondervinden.

Mocht u alsnog een bijdrage willen leveren om ons werk in Peru te ondersteunen, maak dan een gift over op NL05 RABO 0103 4079 79 t.n.v. stichting Onbegrensd Ondernemen o.v.v. Noodhulp gehandicapten Peru.